The smart Trick of elektryk kraków prądnik biały That Nobody is Discussing

If this career isn't really pretty ideal for you however you are searhing for a brand new placement, be sure to Make contact with us for your confidential dialogue on your profession.]]>

If this work isn't pretty best for your needs however you are looking for a completely new placement, make sure you contact us for just a confidential dialogue on your own occupation.]]>

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowywanie wyspecjalizowanych raportów włączając bilans i księgę przychodów zgodnie z lokalnymi standardami GAAP, analizowanie raportów i danych finansowych, tworzenie rekomendacji odnośnie rezerw, aktywów i kosztów, uczestniczenie w zamknięciach miesiąca oraz branie udziału w audytach oraz projektach usprawniania procesów.

Poszukujemy kandydatów z minimalnie 2 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych - idealnie osoby doświadczone w prowadzeniu projektów typu Executive Search w obszarze inżynierii.

What you will get in return Our customer offers a hard task in an international setting and real influence on the operating from the Corporation. Besides a competitive income, you will also acquire substantial Advantages offer . What you must do now

To achieve success on this position you'll want to have fluent English and expertise in material setting up or customer support. Competences essential for this posture: accountability and accountability, bias for action, concentrates on client/consumer. Practical experience in working with SAP is an advantage.

When you are keen on this job, simply click 'implement now' to forward an up-to-date copy of your CV, or connect with us now

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim wraz z dokładnym opisem zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami]]>

Klient oferuje ciekawą i pełną wyzwań pracę, szkolenie w początkowym okresie zatrudnienia oraz pakiet dodatkowych advantageów (opieka medyczna, karta multisport, lekcje języka angielskiego).

Od Kandydatów oczekujemy ponadprzeciętnych umiejętności matematycznych i analitycznych, wyższego wykształcenia w obszarze Matematyki stosowanej, Fizyki lub pokrewnym, bardzo dobrej znajomości rachunku prawdopodobieństwa, metod statystycznych, przynajmniej podstawowej umiejętności programowania w języku C++, C lub C# oraz dobrej znajomości języka angielskiego.

To achieve success on this posture you might want to have not less than one-two yrs on practical experience as AP Accountant, fluent English, diploma in Finance/Accounting spot, very good Excel capabilities and analytical thoughts.

To generally be a successful Applicant you might want to possess larger technological education and at the very least two decades of encounter on related posture. Furthermore, You will need to have superior knowledge of Oracle database, along with scripting techniques in Shell, SQL and/or PL/SQL. Your experience with Unix/Linux techniques might be a benefit. Due to work in Global ecosystem you must at the very least fantastic expertise in English language.

What you will get in return Our Client features interesting income (15000 – 17000 PLN more info gross) dependant on your awareness and working experience, once-a-year reward, the opportunity of Experienced enhancement and profit offer together with non-public wellbeing treatment, lifetime insurance plan and Multisport Card. What you might want to do now

What you will get in return Our Consumer features helpful and Worldwide working ecosystem, eye-catching economic and work ailments, along with full schooling and appealing advantage offer. What you'll want to do now

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The smart Trick of elektryk kraków prądnik biały That Nobody is Discussing”

Leave a Reply

Gravatar